With Dummy Content you can randomly add diacritical marks to letters.

You can set a language (set of diacritical marks) as default in the Dummy Content system plugin settings. But you can also override the default setting via the {dummy} tag using diacritics="...".

Here a list of the available languages to choose from:

 • Czech: á č ď é ě í ň ó ř š ť ú ů ý ž
 • Danish: å æ é ø
 • Dutch: é ë ï ó ö ü
 • Esperanto: ĉ ĝ ĥ ĵ ŝ ŭ
 • Finnish: ä å ö
 • French: à â æ ç é è ê ë ï î ô œ ù û ü ÿ
 • German: ä ö ü
 • Hungarian: á é í ö ó ő ü ú ű
 • Icelandic: á æ ð é í ó ö ú ý
 • Italian: à è é ì ò ó ù
 • Maori: ā ē ī ō ū
 • Norwegian: å æ â é è ê ø ó ò ô
 • Polish: ą ć ę ł ń ó ś ź ż
 • Portuguese: ã á â à ç é ê í õ ó ô ú ü
 • Romanian: ă â î ș ş ţ ț
 • Russian: а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ы э ю я
 • Spanish: á é í ñ ó ú ü
 • Swedish: ä å é ö
 • Turkish: ç ğ ı İ ı ö ş ü
 • Welsh: â ê î ô û ŵ ŷ ä ë ï ö ü ẅ ÿ á é í ó ú ẃ ý à è ì ò ù ẁ ỳ

See the Dummy Content Examples Page for a result example of the dummy generated content.